Wpisy oznaczone tagiem droga

Niebezpieczeństwo na drodze

Kategoria: Naziemny

Niebezpieczeństwo na drodze Przewóz towarów spożywczych zasadniczo nie wymaga niczego więcej oprócz odpowiedniego samochodu ciężarowego lub też mniejszego, dostawczego. Inaczej jednak sytuacja wygląda w odniesieniu do materiałów niebezpiecznych. Najlepiej by było, gdyby nie trzeba było takich materiałów przewozić, ale niestety nie ma tak dobrze. Dlatego też potrzeba jest specjalnych środków transportu, które mogą takie materiały przewozić. Chodzi tutaj głównie o materiały łatwopalne, wybuchowe, grożące skażeniem środowiska czy też inne chemikalia. Środki transportu, które są używane do przewozu tychże materiałów to przede wszystkim są samochody ciężarowe ze specjalnymi naczepami. Naczepy te to szczelne zbiorniki, które muszą być za każdym razem poddawane szczegółowej kontroli. Ich szczelność to podstawowa kwestia zapewniająca bezpieczeństwo. Często przemieszczanie materiałów niebezpiecznych musi być przeprowadzane przy asyście pilota. To także ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Oprócz samochodów ciężarowych, materiały niebezpieczne mogą być transportowane również dzięki kolei. W tym przypadku także należy zachować wszelkie rygorystyczne zalecenia dla zapewnienia bezpieczeństwa. Poruszając się z takimi materiałami niebezpiecznymi, trzeba zachować szczególną ostrożność i zdecydowanie nie przekraczać dozwolonej prędkości jazdy. To pozwoli uniknąć wystąpienia zagrożenia dla ludzi i dla środowiska naturalnego.

Specyficzny transport

Kategoria: Podróże

Specyficzny transport Drogi, jakie mamy, takie mamy, ale mamy. Mamy również samochody, autobusy, a więc jest się, czym przemieszczać. Nie da się ukryć, że nie we wszystkich miejscach na świecie jest tak dobrze. Weźmy na przykład afrykański busz lub południowoamerykańską dżunglę. Tam sytuacja z transportem ludzi bądź też materiałów wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim tam nie ma sieci rozbudowanych dróg. Nie mówimy jedynie o drogach asfaltowych, o których często trudno jest nawet pomarzyć, ale nawet o jakichkolwiek drogach utwardzonych. Na tych terenach zdarza się, że mamy jeden samochód na kilka wiosek. Czasem jedyną formą transportu na większe odległości są łodzie i rzeka. W Ameryce Południowej dla tego typu transportu świetnym miejscem jest Amazonka oraz bogate jej dorzecze. Przez gęsty busz wszelkie materiały i ludzie muszą się przemieszczać pieszo. W Afryce nie mamy już tak gęsto rozbudowanej sieci rzek jak w Amazonii, a zatem jeśli planujemy daleki transport ludzi lub też materiałów, to musimy się często mocno natrudzić, aby załatwić jakiś samochód. Charakterystycznym elementem obrazującym sytuację na tych terenach są autobusy przepełnione nie tylko ludźmi, ale też bagażami. Często widzimy również dachy tych autobusów, które aż się uginają od znajdujących się tam bagaży. U nas taka sytuacja wydaje się być nie do pomyślenia, ale na terenach ubogich w infrastrukturę drogową nie ma innego wyjścia i tak trzeba transportować bagaże i ludzi.